Svenska Skolan söker nu till 2022 års stipendium!

Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina. Sök nu till 2022 års stipendium! Beskrivning av ansökningsprocessen samt formulär hittar du bredvid.

Komplett ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 1 januari eller 31 mars, 2022, beroende på för vilken studieperiod Du söker stipendium. Ansökningar efter dessa datum kommer inte att behandlas.”

För ytterligare frågor, vänligen kontakta Svenska Handelskammaren i Kina via e-post:

stipendiumsvenskaskolan@swedcham.cn

 

Svenska Skolan i Beijings stipendium ansökningsbeskrivning 2022

Svenska Skolan i Beijings stipendium ansökningsformulär 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *