Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina

Svenska Skolan Peking / Swedish School Beijing

Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina

Ansökningshandlingar 2020
Kvalifikationer för sökande till Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina.

Sökande skall

 • vara högst 25 år vid tidpunkten för stipendiets utdelning
 • ha avslutat sina svenska gymnasiala studier, eller motsvarande studie-nivå i internationell skolmiljö när de planerade studierna i Kina påbörjas
 • ha konkreta planer för sina fortsatta (men ännu ej påbörjade) studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i Kina; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande
 • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet
 • uppvisa intyg för genomförda studier
 • vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till Svenska Handels-kammaren i Kina, t ex i form av föredrag

I övrigt gäller att

 • d. elever vid Svenska Skolan i Beijing, liksom sökande med dokumenterade tidigare kinesiska språkstudier kommer att beredas företräde
 • stipendiekommitténs beslut går ej att överklaga

Följande handlingar skall bifogas ifylld ansökan

 • Curriculum vitae
 • Intyg på fullbordad gymnasial utbildning eller motsvarande
 • Kort personligt brev
 • Beskrivning av konkreta planer för studierna i Kina (när, var, hur), samt fullständig kostnadskalkyl och tidplan
 • Antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande

Två akademiska/professionella referenspersoner skall skicka rekommenda-tionsbrev direkt till stipendiekommittén.

Komplett ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda i god tid före studierna påbörjas, dock senast den 1 januari, 2020, för studier som planeras påbörjas på vårterminen 2020, och senast 31 mars, 2020, för studier som planeras påbörjas på höstterminen 2020. Ansökningar efter dessa datum kommer inte att behandlas.

Mottagar/en/na av årets stipendium och övriga sökande kommer att underrättas under april månad 2020. Årets stipendiat/er kommer att offentliggöras vid Svenska Handelskammaren i Kinas AGM i maj/juni 2020.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta Svenska Handelskammaren i Kina via e-post

stipendiumsvenskaskolan@swedishchamber.com.cn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *