Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina – formular

Svenska Skolan Peking / Swedish School Beijing

Ansökan 2020

 1. Personliga uppgifter
  Förnamn
  Efternamn
  Gatuadress
  Stad
  Postnummer
  Land
  Telefon
  E-postadress
  Födelsedatum
 2. Grundutbildning och fortsatta studier
  Gymnasiala studier avslutade var
  Nuvarande sysselsättning
  Eftergymnasiala studier
 3. Referenser
  Referens 1
  Förnamn
  Efternamn
  Utbildningsinstitution/företag
  Relation till sökande
  Telefon
  E-postadress

  Referens 2
  Förnamn
  Efternamn
  Utbildningsinstitution/företag
  Relation till sökande
  Telefon
  E-postadress

 4. HandlingarLista över handlingar bilagda ansökan:
  1.   CV
  2.   Intyg på fullbordad gymnasial utbildning eller motsvarande
  3.   Kort personligt brev
  4.   Beskrivning av konkreta studieplaner i Kina, inkl kostnadskalkyl
  och tidplan
  5.   Antagningsbevis/inbjudningsbrev för utbildning i Kina
  6.
  7.
  8.
 5. Checklista
  - Jag är högst 25 år gammal.
  - Jag har avslutat mina gymnasiala studier vid svenskt gymnasium eller motsvarande när mina studier i Kina påbörjas.
  - Jag har konkreta planer för genomförandet av mina studier i Kina.
  - Jag har initierat två rekommendationsbrev, som kommer att mailas direkt till stipendiekommittén.
  - Min kostnadskalkyl visar tydligt huruvida mina planerade studier i Kina kvalificerar för svenskt studiebidrag.
  - Jag har skickat alla bilagor listade i sektion IV.
 6. Jag fick kännedom om Svenska Skolan i Beijings stipenduim för studier i Kina på följande sätt/genom följande informationskanal:
 7. UnderskriftJag intygar att givna uppgifter är korrekta.
  Jag förbinder mig att lämna en skriftlig rapport över hur stipendie-medlen har använts, i den händelse jag skulle tilldelas stipendiet.
  Jag förbinder mig att efter avslutade studier i Kina uppvisa studieintyg.
  Jag är medveten om att jag vid förfrågan från Svenska Handels-kammaren i Kina är skyldig att dela med mig av mina erfarenheter från studierna i Kina i lämpligt format, t ex ett föredrag.………………………………………………..
  /plats & datum/

  .………………………………………………........                  ...................……………………………………………….
  /namnteckning/                                                                       /namnförtydligande/

Ansökan tillsammans med bilagor (var och en tydligt märkt med sökandes namn) skickas till
stipendiumsvenskaskolan@swedishchamber.com.cn.

Även separat inskickade rekommendationsbrev skall mailas till denna adress. All kommunikation mellan sökande och stipendiekommittén skall under ansöknings-/utvärderingsperioden ske via e-post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *